Zonnebloem loten 2020 (week 22)

Door de omstandigheden rond corona is het dit jaar ongewenst om bij u aan de deur te komen met Zonnebloem loten. Wel heeft de Nationale Vereniging “De Zonnebloem” vanuit het hoofdkantoor in Breda een online lotenverkoop op touw gezet waardoor het voor u toch mogelijk is dit jaar loten te kopen.

Nagenoeg alle Zonnebloemafdelingen van de gemeente Beekdaelen doen mee aan deze online lotenverkoop. De loten kosten ook dit jaar € 2,00 per stuk. Hiervan ontvangt een afdeling € 1,50 per lot. O.a. dankzij deze bijdrage kan een afdeling activiteiten organiseren voor mensen die door een gebrek en/of ziekte in een isolement dreigen te geraken. Met de loterij zijn ook nu weer mooie prijzen te winnen. Zo is er een hoofdprijs van € 15.000,00. Daarnaast zijn er nog mooie prijzen te winnen zoals een e-bike, een Ipad, een e-reader, een “Weekendje weg” en vele andere prijzen. Ook op de eindcijfers van een lot zijn nog diverse bedragen en cadeaubonnen te winnen. Wilt u online loten kopen, ga dan naar de site www.regiocarboonland.nl De trekking van de loterij is op 12 oktober 2020. Wanneer u op deze wijze uw loten koopt, ontvangt u na de trekking via uw emailadres bericht of en zo ja welke prijs u heeft gewonnen. Vindt u dit allemaal te omslachtig, neem dan contact op met een bestuurslid van uw afdeling. Het is namelijk ook mogelijk dat de penningmeester van uw afdeling als service de loten voor u bestelt, het bedrag voorschiet en later met u afrekent. Voor informatie hierover belt u: 046 – 442.2485 (penningmeester afdeling Amstenrade)


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht