Help mij Tanzania helpen! (week 49)

Help mij Tanzania helpen! Weekblad Goed Nieuws

Doneer u statiegeld bij Jumbo Oirsbeek voor mijn goede doel! Bij Jumbo Supermarkt aan de Markt in Oirsbeek, kunt u met uw statiegeld mijn sponsoractie steunen. Via deze weg wil ik mijn actie aankondigen en uitleg geven.

Mijn naam is Sijmen Douven en ik woon in Oirsbeek. Ik ben leerling van Trevianum Scholengroep te Sittard en zit in de 4e klas Atheneum. Als Covid het toelaat, ga ik in de zomer van 2021 naar Tanzania. Samen met 40 andere leerlingen van mijn school. En met leerlingen van andere scholen. Om scholieren daar te helpen. De Stichting Global Exploration organiseert deze reis. Zodat Limburgse jongeren de wereld kunnen ontdekken. In het bijzonder ontwikkelingslanden. Hierbij is het motto: Niet met lege handen reizen, fondsen verzamelen én zelf op locatie de handen uit de mouwen steken. Wij zorgen er voor dat wij straks de wereld een beetje beter achterlaten. Voor mij persoonlijk is dit een enorme uitdaging: 3 weken van huis, samen reizen met een zeer diverse groep mensen, kennis maken met totaal andere culturen en levenswijzen. Zien wat het betekent om nagenoeg geen geld te hebben en geen of slechts gebrekkig onderwijs te kunnen volgen. Onze groep trekt door Tanzania en bezoekt onderweg verschillende instellingen, scholen en weeshuizen, die onze hulp goed kunnen gebruiken. Wij steken onze handen uit de mouwen met allerlei klussen. En laten geld achter voor het steunen van projecten. Gezamenlijk zetten wij allerlei acties op touw om geld in te zamelen. Zo ook deze statiegeldactie! Doneer daarom uw statiegeld bonnetje in de bus bij de lege flessen automaat. Ik zal er dan voor zorgen dat het geld wordt gestort op de rekening van het goede doel. Want iedere deelnemer zal zijn eigen netwerk moeten aanspreken om zijn doel te bereiken. Buiten mijn eigen bijdrage , zal ik een behoorlijk bedrag aan sponsorgeld moeten ophalen. Ik wil u dan ook langs deze weg vragen dit project een warm hart toe te dragen en mij te sponsoren, zodat voor mij dit project een kans van slagen krijgt. Wilt u mij liever op een andere wijze dan door statiegeld steunen dan kan dat natuurlijk ook. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 03 RABO 0135.014.204 t.n.v. Trevianum Scholengroep in Sittard onder vermelding van “Sijmen Douven, donatie Xplore 2021”. Deze sponsorbijdrage zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de overige sponsorinkomsten en worden overgemaakt aan Stichting Global Exploration. Global Exploration is een ANBI erkende stichting. Wilt u meer weten over deze reis? Kijk dan ook eens op: www.global-exploration.nl en, zodra alle details van de reis bekend zijn, wordt dit op de site geplaatst.


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht