Puther Dorpsgaard/Bijenoase (week 44)

Puther Dorpsgaard/Bijenoase Weekblad Goed Nieuws

Een gedeelte van de bloemenweide is gemaaid volgens sinus systeem. Dat gaat opzettelijk niet in één keer, zodat het aanwezige bloemenzaad, maar ook eitjes en larven van insecten, niet allemaal tegelijk worden afgevoerd.

Op de vrijgekomen plaatsen van de maaibeurt zijn nieuw opkomende plantjes al weer te zien. De rest van de bloemenweide lijkt een dorre en saaie boel. Toch zijn hier en daar nog bloeiende planten te vinden. Onder andere het slangenkruid, met zijn opvallende blauwpaarse bloemen is een aparte verschijning. Ook de blauwe korenbloem, de witte kamille, het gele biggenkruid en het zandblauwtje zijn nog zichtbaar. Bij de poel werd gras ingezaaid. De aardlaag van de stapelmuur is ingezaaid met een bloemenen kruidenmengsel en op de bovenkant van de muur zijn vaste planten geplant. In de twee zandhopen zijn enkele kleine verticale wandjes gemaakt met behulp van grote stenen. In die wandjes kunnen wilde bijensoorten een nestje bouwen. Het meest opvallend zijn de vier fraaie nieuwe banken van acaciahout. Na heel wat voorbereidend werk, werden deze de afgelopen week geplaatst op dusdanige plekken, dat van daaruit een mooi uitzicht is op bijvoorbeeld de poel, het bijenhuisje, de fruitaanplant maar ook op het gehele terrein. Vlak voor de sluitingstijd van Goed Nieuws deed zich een hele bijzonderheid voor. Daarover leest u volgende keer meer.


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht