Steunpunt Mantelzorg staat klaar voor mantelzorgers (week 8)

Steunpunt Mantelzorg staat klaar voor mantelzorgers Weekblad Goed Nieuws

Iedereen in Beekdaelen heeft recht op gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt u bij vragen of problemen. Dat geldt ook voor mantelzorgers en de mensen die mantelzorg nodig hebben. Chantal Timmermans werkt bij Steunpunt Mantelzorg. Zij zet zich in om mantelzorgers te informeren, adviseren en begeleiden.

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een naaste. Vaak voor een partner, een opa of oma, maar het kan ook een buurvrouw of een kind zijn. “Je ziet vaak dat hoe meer ondersteuning iemand nodig heeft, hoe meer hulp je gaat bieden. Veel mensen rollen automatisch in de rol van mantelzorger”, legt Chantal uit. Verschillende vormen van hulp Steunpunt Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers. Ook zet het bekwame en betrokken vrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of ter ondersteuning van een hulpvrager die een tekort aan mantelzorg ondervindt. Chantal begon als stagiaire bij steunpunt Mantelzorg. Inmiddels werkt ze een jaar in vaste dienst en binnenkort gaat ze zich inzetten in de omgeving Nuth. “Ik vind het geweldig om te zien hoe we mensen in één of twee gesprekken soms al enorm kunnen helpen.” Hoe die hulp eruitziet verschilt. Het kan gaan om kijken waar de juiste ondersteuning gevonden kan worden. Maar ook om 1 op 1-begeleiding; er kunnen gesprekken worden gevoerd zodat de mantelzorger zijn hart kan luchten. Chantal: “Dan komen we bij mensen thuis en horen we het verhaal aan. We kunnen dan ook meteen kijken wat er nodig is. Is er meer informatie nodig over het ziektebeeld dat iemand heeft? Bij dementie bijvoorbeeld zie je dat het karakter van de patiënt kan veranderen. Hoe ga je daar als partner mee om? Dat heeft heel veel impact op de relatie van iemand. Dan kijken we mee en dan proberen we te ondersteunen.” Op bezoek Een eerste gesprek is volgens Chantal erg belangrijk. Vaak geeft een mantelzorger wel aan dat er ondersteuning nodig is, maar weet dan niet precies wat er nodig is. “Dan gaan we op huisbezoek om te kijken welke ondersteuning er geboden kan worden. Is er professionele hulp nodig? Of huishoudelijke hulp via de Wmo? Wat kan de mantelzorger zelf en waar kunnen wij ondersteunen?” “Ook zijn er mantelzorgers die het mooier doen voorkomen, maar eigenlijk heel erg overbelast zijn. Dan kunnen we aansluiten bij een keukentafelgesprek en de rol van de mantelzorger belichten. Dan maken we bijvoorbeeld duidelijk dat het echt belangrijk is dat er huishoudelijke hulp komt. Wij komen echt op voor de mantelzorger.” Bent u benieuwd wat Chantal en het Steunpunt Mantelzorg voor u kunnen betekenen? Lees dan haar hele verhaal op www.beekdaelensociaal.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.mantelzorgparkstad.nl. U kunt vrijblijvend contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg als u vragen heeft, via 045 – 211 4000 en via info@mantelzorgparkstad.nl. Uiteraard kunt u ook bellen met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000. Wij helpen u graag op weg.


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht