MEE gaat voor een samenleving waarin iedereen meetelt (week 9)

MEE gaat voor een samenleving waarin iedereen meetelt Weekblad Goed Nieuws

CLIËNTONDERSTEUNER TAMARA LOO ZET ZICH IN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Voor mensen met een beperking is een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet niet altijd even vanzelfsprekend. Tamara Loo is onafhankelijk cliëntondersteuner bij MEE en zij zet zich in Beekdaelen in voor deze mensen, hun naasten en hun omgeving. “Ik vind het fjn als ik iets voor mensen kan betekenen.”

Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte kan het regelen en organiseren van alledaagse zaken zoals vervoer, werk, onderwijs, vrijetijdsbesteding, sociale contacten of opvoeden lastig zijn. Een cliëntondersteuner van MEE kan dan meedenken en -helpen om tot passende oplossingen te komen. De ondersteuning is gratis en een doorverwijzing of indicatie is niet nodig. MEE biedt zelf geen zorg aan, maar kijkt wel hoe de zorg voor iemand geregeld kan worden, als dat nodig is. De cliëntondersteuner van MEE werkt onafhankelijk en kan daardoor neutraal naar een passend zorgaanbod kijken. In elke individuele situatie wordt gekeken wat er nodig is en hoe dit het beste georganiseerd kan worden binnen de mogelijkheden die er zijn. Het is altijd maatwerk. Tamara bekijkt per situatie wat nodig is om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat. Voor sommige mensen is het geven van informatie of advies al voldoende, andere mensen ondersteunt ze in het gehele traject. Hoewel elke hulpvraag op zich staat, zijn er ook thema’s die vaker naar voren komen. Tamara: “Een van de momenten die we regelmatig tegenkomen is wanneer jongeren 18 jaar worden. Er verandert dan veel voor ze op diverse levensgebieden. Voor sommige jongeren is het niet altijd vanzelfsprekend dat ze doorstromen naar vervolgonderwijs of reguliere arbeid. Dan moet er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor deze jongeren.” Het kan zijn dat er bepaalde voorzieningen nodig zijn, MEE kan dan helpen zoeken naar passende voorzieningen of zorg. “Dat geldt ook op het gebied van wonen. Sommige jongvolwassenen kunnen zelfstandig wonen met wat hulp van ouders of familie. Anderen hebben juist een heel beperkt netwerk en hebben meer ondersteuning nodig. Misschien kunnen zij zelfstandig wonen met begeleiding. Sommigen zullen 24-uurszorg of toezicht nodig hebben, dan ga je kijken naar een vorm van beschermd wonen.” Naast jeugd en jongeren biedt MEE ook ondersteuning aan volwassen en ouderen, ieder heeft zo zijn eigen hulpvragen. Welke ondersteuning er ook geboden wordt, Tamara en haar collega’s streven altijd naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden van de mensen. “Ik vind het mooi om daaraan te kunnen bijdragen.”


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht