Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek: Aankondiging werkzaamheden (week 22)

Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek: Aankondiging werkzaamheden Weekblad Goed Nieuws

In opdracht van de gemeente Beekdaelen is de aannemer recentelijk gestart met de werkzaamheden in het kader van project “Herinrichting Markt Oirsbeek”.

Wat gaat gebeuren? De weg in de Grachtstraat, het plein nabij de kerk en een gedeelte van de Raadhuisstraat wordt opgebroken en afgevoerd. Daarna worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij een infltratiesysteem voor regenwater wordt aangelegd. Aansluitend worden de nieuwe verhardingen (bestaande uit gebakken klinkers) aangelegd, waarbij eenheid wordt aangebracht door materiaal- en kleurgebruik. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats? In eerste instantie starten de werkzaamheden in de Grachtstraat en het Plein bij de kerk. Tegelijkertijd zijn de nutsbedrijven aan het werk in het gebied rondom de markt. Door de werkzaamheden nu te combineren kunnen we de duur van de totale werkzaamheden beperken. FASE OMSCHRIJVING DUUR WANNEER 1+6 Kurvers Grachtstraat (nr. 15 – nr. 1) + plein Kerk Ca. 9 weken Week 21 t/m week 30 NUTS-bedrijven Oirsbekerweg Inrit Jumbo richting Lindelaan Ca. 4 weken Week 21 t/m week 25 Voor een visueel overzicht van de faseringen verwijzen wij naar de afbeelding op de projectwebsite. Bovengenoemde planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. Bij wijzigingen zullen wij u nader informeren. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? • Het werkvak van de fase waarin we werken, wordt volledig afgesloten voor verkeer. • Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. • Uw inritten binnen het werkvak zijn gedurende de werktijd (tussen 07:00 en 17:00 uur) niet bereikbaar. Wij verzoeken u dan ook om uw voertuigen tijdelijk elders te parkeren. • Door onze gefaseerde aanpak houden we gedurende de werkzaamheden voldoende parkeergelegenheid in stand. • Uw woningen blijven te allen tijde te voet bereikbaar; de stoep aan de kant van de kerk blijft zo lang mogelijk intact. • Een contactpersoon van de aannemer zal voorafgaand aan de uitvoering contact opnemen met ondernemers en instellingen voor het maken van specifeke afspraken. • Huisvuil en overige inzamelingen kunt u op de reguliere ophaaldagen voor uw woning aanbieden. Onze medewerkers zorgen voor centrale inzameling en retourneren uw container na lediging. • Wij verzoeken u om tussen 07:00 en 17:00 uur geen voertuigen in het werkvak te parkeren. Corona De coronamaatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het virus te voorkomen hebben invloed gehad op de planning. Uiteraard houden wij rekening met alle maatregelen en eventuele versoepelingen of aanscherping. Normaal gesproken vindt er een informatiebijeenkomst plaats om de omgeving en belanghebbenden te informeren. Op dit moment is dit in verband met het Coronavirus echter verboden. Wel bekijken we de mogelijkheden om op korte termijn in kleinere groepen (binnen de regels) inloopuren/ middagen te organiseren. Hiervan houden wij u nog op de hoogte. Tot slot willen wij de ondernemers in dit gebied zo veel als mogelijk in staat stellen hun terrassen te gebruiken. In de planning van de werkzaamheden is daar bewust ruimte voor gemaakt. Meer informatie Voor meer informatie en ontwerptekeningen kunt u terecht op: www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht