Start Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied Beekdaelen (week 29)

Start Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied Beekdaelen Weekblad Goed Nieuws

Op donderdag 8 juli jl. werd het startsein gegeven voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied Beekdaelen.

Vertegenwoordigers van de agrarische ondernemers (Mw. Ilse Limpens, bestuurslid LLTB Regio Limburg-Zuid), politie (Dhr. R. Caumon, teamchef C Landgraaf-Brunssum), gemeente Beekdaelen (burgemeester E. Geurts) en de regionale brandweer (teamchef Preventie dhr. I. Custers) tekenden daarvoor een samenwerkingsconvenant. Doel van de samenwerking is om systematisch maatregelen uit te werken en in te voeren om het buitengebied van Beekdaelen veiliger te maken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is het middel daarvoor. De basis voor de samenwerking werd gelegd bij de bestrijding van stroperij in de regio. Agrariërs maakten voorjaar 2020 melding van een serie van gevallen van stroperij. De samenwerking met politie en andere handhavende instanties zoals de Groene Brigades van de Provincie Limburg en lokale boa’s leidde tot verschillende aanhoudingen begin juni van dit jaar. Maar het zijn niet alleen stropers die het buitengebied onveilig maken. Het dumpen van drugsafval zoals in mei van dit jaar is Hulsberg is een ander voorbeeld. Maar ook illegaal crossen over het land, illegale hennepteelt en het illegaal dumpen van huishoudelijk afval zijn zaken die regelmatig voorkomen. Om sneller actie te kunnen ondernemen tegen dit soort criminaliteit wordt de samenwerking nu bekrachtigd in het KVO. Om in kaart te brengen wat de problematiek precies omvat wordt gebruik gemaakt van o.a. cijfers van politie, gemeente en Provincie. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder inwoners van het buitengebied. Op basis daarvan worden een aantal mogelijke maatregelen op een rij gezet. Dit najaar zullen er ook bijeenkomsten zijn met de inwoners en ondernemers in het buitengebied om te kijken waar de prioriteiten volgens hun moeten liggen. Daarna worden maatregelen zoals het in beeld brengen van de leegstaande panden, extra controles, meer voorlichting, snellere communicatie tussen inwoners en politie en gemeente, uitgevoerd. Vooruitlopend daarop is er in het kader van het KVO Beekdaelen al een app-groep opgestart waarmee agrariërs, politie, gemeente elkaar sneller kunnen informeren. KVO Beekdaelen is onderdeel van Veilig Ondernemen Parkstad.


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht