ZOMERBOODSCHAP VAN BURGEMEESTER GEURTS (week 26)

ZOMERBOODSCHAP VAN BURGEMEESTER GEURTS Weekblad Goed Nieuws

Vandaag geeft mijn kalender 21 juni aan. Het is vandaag dus alweer de langste dag van het jaar op het noordelijk halfrond. Dat terwijl voor mijn gevoel 2022 soms pas net begonnen is. Op andere momenten realiseer ik me wat al allemaal in 2022 gebeurd en gedaan is en voelt het jaar al vertrouwd. De beleving van tijd is iets bijzonders. We kunnen tijd en tijdsverloop heel nauwkeurig meten, maar gevoelsmatig is de ene tijdsspanne de andere niet.

Zo is het ook met de gemeente Beekdaelen, op het ene moment voelt het nog nieuw en op andere momenten voelt het als een gevestigde waarde. Na ruim 3 jaar is dat laatste trouwens al dichter bij de waarheid. We hebben inmiddels de eerste collegeperiode van Beekdaelen afgesloten en beginnen fris aan de volgende. Met een nieuwe raad en een nieuw college. Beide met een mengeling van oudgedienden en nieuwe leden. Ik kijk uit naar de samenwerking met deze club de komende 4 jaar. Samen blijven we toewerken naar de best mogelijke gemeente voor u. En daarbij gaan we, meer nog dan in voorgaande jaren, ook een beroep doen op u. Want het aloude: “Beekdaelen maken we samen” heeft nog niets aan kracht ingeboet. De afgelopen jaren hebben we ook geleerd wat wel en wat niet werkt en kunnen we die zogeheten participatietrajecten steeds gerichter inzetten. Dus als u een uitnodiging ziet langskomen om met ons mee te denken of deel te nemen, dan hoop ik dat u deze aanneemt. Over uitnodigingen gesproken, ik vertelde het u vorige keer al; in dit post-lockdown tijdperk stroomt mijn agenda weer vol met uitnodigingen. Beekdaelen bruist en leeft. Mensen weten elkaar weer te vinden en zoeken elkaar op. Dat ze het dan passend vinden om een bestuurder uit te nodigen om de verbondenheid met Beekdaelen te onderstrepen vind ik een mooi gebaar. Van onze kant waarderen wij als bestuur deze uitnodigingen, omdat wij dan ook kunnen tonen dat deze verbinding wederzijds is en dit vaak ook nog kunnen benadrukken met de blijken van waardering die wij dan mogen uitdelen; Gemeentespelden, Meanders of Koninklijke Onderscheidingen. Maar ook los van deze eretekens heb ik grote waardering voor heel veel andere inwoners van Beekdaelen. Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe de inwoners onze gasten in nood omarmen en ook welkom heten bij de verschillende verenigingen. Zo voetballen bewoners van het USAG terrein bij Alfa sport en komt het muzikaal talent van sommige Oekraïners tot bloei bij onze muziekverenigingen. Deze interactie verrijkt onze samenleving. Mooi om te zien dat Beekdaelen hier open voor staat. Mijn complimenten voor iedereen die bij deze of vergelijkbare initiatieven betrokken is. Wellicht komen wij elkaar bij deze of gene gelegenheid (weer) tegen. Maar sommige van u kom ik niet zo snel tegen en daarom wil ik ook aan dit soort berichten vasthouden. Mijn “open brieven” aan u kwamen voort uit de wens om in contact te blijven in tijden dat we allemaal noodgedwongen beperkt waren tot onze eigen kleine bubbels, maar ze hebben wat mij betreft hun nut in die mate bewezen dat ik het gebruik ervan graag voortzet. Wees gerust, ik zal u niet overladen met correspondentie maar zo nu en dan een bericht om in contact te blijven. Al is het maar, zo aan het begin van de astronomische zomer, om u een mooie vakantieperiode toe te wensen; in Beekdaelen of ver daarbuiten. Eric Geurts Burgemeester


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht