Nieuwe Commandant Logistiek NAVO-Hoofdkwartier Brunssum (week 31)

Nieuwe Commandant Logistiek NAVO-Hoofdkwartier Brunssum Weekblad Goed Nieuws

Woensdag 27 juli heeft een commandowisseling plaatsgevonden op het hoofdkwartier ‘Joint Logistics Support Group Brunssum’ (JLSGBS HQ), onder leiding van de Franse driesterrengeneraal Brice Houdet, de ‘Vice Chief of Staff’ (plaatsvervangend Chef-staf) van het ‘Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) te Mons (België).

De ceremonie vond plaats op het Hendrik van Nassau-Ouwerkerkkamp te Brunssum. De Tsjechische brigadegeneraal (een ster) Jaroslav Schön droeg het commando over aan zijn opvolger de Tsjechische brigadegeneraal David Schná- bel. Ongeveer 70 hoogwaardigheidsbekleders, gasten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), nationale en internationale organisaties woonden de ceremonie bij. JLSGBS HQ is een van de twee permanent bemande, logistieke mobiele hoofdkwartieren binnen de NAVO. Het hoofdkwartier bevindt zich op dezelfde locatie als ‘HQ Joint Force Command Brunssum’ (JFCBS), in de volksmond hanteert men nog steeds de verouderde benaming AFCENT uit 2000. JLSGBS HQ ondersteunt alle militaire activiteiten, die het Brunssumse NAVO-hoofdkwartier JFCBS ontplooit. Het JLSGBS HQ kent twee belangrijke taken: het coördineert al het transport van troepen en materiaal naar het operatiegebied en ondersteunt logistiek de militaire eenheden, die zich in het operatiegebied bevinden. Bij de tweede taak neemt het HQ de coördinatie en inrichting op zich van de aanvoer en het bevoorraden van voeding, kleding, uitrusting, brandstof en munitie. Tevens voorziet het HQ in de geneeskundige verzorging, het coördineren van het herstellen en afvoeren van voertuigen en materiaal. JLSGBS HQ kan ook de andere Joint Force Commando’s van Napels en Norfolk (VS) steunen, bij inzet. JLSGBS HQ kan ook zelfstandig optreden.


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht