De wolf is weer terug (week 16)

De wolf is weer terug Weekblad Goed Nieuws

Bepaalde mensen hebben er voor geijverd dat in ons land wolven werden uitgezet.

Het was een verrijking voor de dierenpopulatie in de natuur. De wolf kreeg een beschermde status. Waar te weinig rekening mee werd gehouden is dat de wolf een roofdier is. Reeds vele schapen zijn slachtoffer geworden van de wolf. De schapenhouders staan vaak machteloos wanneer zij weer dode dieren aantreffen in het weiland. Ook onder mensen zijn er die wolf zijn of schaap. De wolf breekt in bij het leven van mensen en doodt alles, wat het schaap geluk en leven geeft. Het schaap is vaak kwetsbaar en laat de dingen maar gebeuren. Zo zien we dat bepaalde mensen meegaan met de tijd zonder er bij stil te staan wat dit allemaal met hun doet. Op velerlei gebied zien we gewonde en gekwetste mensen. Zij zijn slachtoffer geworden van de macht van het kwaad. De herder heeft in deze context een bijzondere betekenis. Hij staat boven de schapen en heeft de taak om hun te beschermen. De goede herder laat niet zomaar de schapen in de steek. Als er gevaar is vlucht hij niet weg en als een dier ziek is doet hij er alles voor om het weer beter maken. De schapen zijn de aan Hem toevertrouwde kudde waarvoor hij zijn leven geeft. Onder de herders zijn ook huurlingen. Hun hart gaat niet uit naar de schapen, maar naar wat het voor winst oplevert. Wanneer de schapen in gevaar zijn vlucht hij weg en laat hun in de steek. De mensen die zich belangeloos inzetten voor hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd worden schaarser. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet meer zijn. Vanuit de Kerk wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de mensen die de kudde willen wijden. Het zijn priesters, diakens, maar ook medewerkers in de parochie. Met volle toewijding zetten zij zich in voor de ander. Het priester zijn is nog steeds een mooie levensstaat. Wanneer je de vreugdevolle momenten bij elkaar zet, zijn er dat heel veel bij elkaar. Priester zijn is meer dan sacramenten bedienen. Het is ook inspelen op een situatie waarin wij sacramenteel met elkaar kunnen omgaan. De ander ontmoeten en brengen bij Jezus. Dat is de uitdaging in onze tijd. H. ELIGIUS TE SCHINVELD


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht