Donderdag 24 juni vergadering Commissie AWACS Limburg (week 23)

Donderdag 24 juni vergadering Commissie AWACS Limburg Weekblad Goed Nieuws

Donderdag 24 juni vergadering Commissie AWACS Limburg

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids)hinder als gevolg van de overvliegende AWACStoestellen. De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen. Agenda De agenda en de achterliggende documenten worden ca. 10 dagen vóór de vergadering geplaatst op de website van de gemeente Beekdaelen. Deze zijn te vinden via het tabblad Bestuur en organisatie, vervolgens Vergaderingen en besluiten gemeenteraad (en dan doorklikken naar agenda’s van alle vergaderingen). Samenstelling De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele raadsleden en burgerleden) en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen. Openbaar De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze (via het programma MSteams) plaats. Degenen die als toehoorder aanwezig willen zijn dienen vooraf via de secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl), een link aan te vragen zodat zij in de vergadering kunnen inloggen en de vergadering kunnen volgen


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht