Clemensdomein (week 12)

Clemensdomein Weekblad Goed Nieuws

Het Clemensdomein heeft na de restauratie in 2014 al bewezen dat het een bijzondere plaats inneemt in onze samenleving.

Het is een plek, waar bruidsparen hun wettelijk huwelijk kunnen sluiten, waar lezingen en concerten veel belangstellende trekken, waar de jongeren ecoleren en waar de geschiedenis zichtbaar en tastbaar aanwezig is. Het Clemensdomein werkt alleen met vrijwilligers, die er met plezier werken. Door het grote aanbod is er nog behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die gastheer/gastvrouw willen of de buitenploeg voor het onderhoud willen versterken. In 2022 werd naast het Clemensdomein het Clemenspark aangelegd, dat in de loop van 2023 ofcieel zal worden geopend. Het Clemenspark bestaat o.a. uit een levensboomgaard, een amfbieënpoel en kloostertuinen. Het Clemensdomein en het Clemenspark zijn 2 verschillende organisaties met een eigen bestuur en eigen vrijwilligers. Dit park zal in de toekomst worden onderhouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, clienten van de Mutsaersstichting en vrijwilligers van het Clemenspark. Speciaal voor de kloostertuinen zijn we op zoek naar mensen, die graag willen samenwerken om van deze tuin een mooie en zinvolle plek voor de gemeenschap te maken, waar wij trots op kunnen zijn! Het Clemenspark is vooral op zoek naar mensen met groene vingers, maar ook naar personen met andere talenten (administratie of communicatie). Met de voeten in de klei en met de handen in het groen, werk je aan de basis en ervaar je waar het in de wereld echt om draait: moeder aarde! Vrijwilligerswerk werkt stres verlagend en maakt onze samenleving leefbaar. www.clemensdomein.nl. Foto: Vrijwilligers in het Clemenspark


» Klik hier om terug te keren naar het nieuwsovericht